Apie mus Naujienos Naudinga informacija Užklausa Kontaktai

Produktai

Naudinga informacija

Klausos aparatai
Vaikų klausa
Klausos aparatų priedai
Individualūs įdėklai
Priežiūros priemonės ir elementai
Klausos apsaugos priemonės
Akcijos
Naujienlaiškis:

Jūs galite gauti naujos FM sistemos įsigijimo išlaidų 724 Eur kompensaciją:

  • jei Jums ar Jūsų vaikui, (įvaikiui, globotiniam) nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudotis šia technine pagalbos priemone;
  • jei Jums, Jūsų vaiko (įvaikio, globotinio) klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB ir jis naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais;
  • jei Jus, Jūsų vaikas (įvaikis, globotinis) ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, mokotės (-si) bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;

FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensavimas per įmones vyksta vieną kartą per 5 metus. Kompensuojama suma iki 724 Eur, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Kur kreiptis?

Asmuo, pageidaujantis gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę, pirmiausia turėtų kreiptis į savo miesto Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių.


Dokumentai, kuriuos turėsite pateikti:

  • prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr.027/a), kurį išduoda asmenį gydantis gydytojas;
  • asmens, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jei turite pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

Papildomi dokumentai:

  • mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimas;
  • kreipiantis dėl FM sistemos asmenims iki 18 metų - vaiko gimimo liudijimą;

Centro teritorinis padalinys išduoda asmeniui pažymą, patvirtinančią asmens teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją.
Asmuo, pageidaujantis įsigyti FM sistemą, kreipiasi į įmonę su kuria centras yra sudaręs sutartį dėl asmenų aprūpinimo FM sistemomis per įmones ir pateikia Centro teritorinio padalinio jam išduotą pažymą, patvirtinančią asmens teisę gauti naujos FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją.
Jei techninės pagalbos priemonės kaina yra didesnė nei nustatyta, kainų skirtumą įmonei sumoka asmuo, jei mažesnė – kompensuojama visa nustatyta kaina.

     
« Atgal | Į viršų
Vilniuje  
Antakalnio g. 36 8 5 2709055
Kaune  
Savanorių pr. 139 8 37 207392
Kaune  
Vytauto pr. 3 8 37 209420
Klaipėdoje  
Taikos pr. 8 8 46 254441
(c) Biomedikos techninis centras